top of page
  • Facebook
CB_wheel_big_2.png

Doradztwo ubezpieczeniowe

Doradztwo ubezpieczeniowe jakie oferujemy naszym Partnerom jest strategicznym procesem zabezpieczenia ryzyk specyficznych dla danej branży. Stale towarzysząca nam precyzja w określaniu potrzeb ubezpieczeniowych pozwala na opracowanie autorskich rozwiązań adekwatnych do potrzeb oraz na budowę kompleksowego programu ubezpieczeniowego.

Współpraca z nami gwarantuje:

Audyt ubezpieczeniowy - obejmuje szczegółową analizę dotychczas zawartych umów ubezpieczenia

oraz ocenę czy ochrona odpowiada specyfice działalności.

Konsulting finansowo-prawny - analiza szczegółów działalności jest jedną z podstaw decyzji strategicznych i inwestycyjnych.  Warto odpowiednio zabezpieczyć każdą drogę do rozwoju. 

Budowę specjalnych programów ubezpieczeniowych - zajmujemy się przygotowaniem skutecznego programu ubezpieczenia w przypadku tzw. ryzyk trudnych oraz nowych na polskim rynku gospodarczym.

 

Analiza dokumentacji finansowej i majątkowej  - odpowiednia wycena wartości mienia, sumy ubezpieczenia

do ochrony utraty zysku, czy prawidłowe oszacowanie sumy gwarancyjnej do ubezpieczenia OC wymaga rzetelnej analizy firmowej dokumentacji finansowo-majątkowej.

 

Zawieranie i administrowanie dokumentacją ubezpieczeniową - stała obsługa klienta, która uwzględnia między innymi wydawanie rekomendacji, zawieranie i wypowiadanie umów ubezpieczenia, przypominanie

o terminach płatności oraz terminowe wznawianie ochrony ubezpieczeniowej przed datą ekspiracji polisy.

Wykorzystanie technik negocjacyjnych - skuteczne techniki negocjacyjne, jakie nabyliśmy przez lata pracy

w branży pozwalają na obniżenie kosztów ubezpieczenia do możliwie najniższego poziomu.

CB_wheel_big_3.png
CB_wheel_big_3.png
CB_wheel_big_3.png
CB_wheel_big_3.png
CB_wheel_big_3.png
CB_wheel_big_3.png
About & Subscribe

Skorzystaj z rozwiązań, które podążają za Tobą.

Wyślij formularz kontaktowy lub napisz do nas na czacie!

CraftoBrokers_logo_2_1500px.png

Mierz wysoko, bez ryzyka.

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page