top of page
  • Facebook
CB_wheel_big_2.png

Ubezpieczenie CAR/EAR

Ubezpieczenia CAR/EAR zabezpieczają przed wystąpieniem ryzyk związanych z pracami budowlano-montażowymi. Ochrona zawierana jest przez przedsiębiorstwa budowlane, generalnych wykonawców robót budowlanych, inwestorów i inwestorów zastępczych lub właścicieli nowo powstających obiektów.

Ubezpieczenie CAR/EAR zawierane jest na cały okres prowadzenia prac wymienionych uwzględnionych w harmonogramach budowlanych. Ochrona zaczyna się wraz z rozpoczęciem z budową fundamentów, do ostatecznego odbioru inwestycji, włączając w to testy urządzeń i okres konserwacji. Ubezpieczenie jest dobrowolne choć coraz bardziej powszechne wśród świadomych inwestorów. Trudno wyobrazić realizację budowy bez zabezpieczenia kontraktu odpowiednimi ubezpieczeniami. W zamówieniach publicznych ubezpieczenie to stanowi warunek obligatoryjny.

Ubezpieczenia CAR/EAR dzielimy na:

  • ubezpieczenia ryzyk budowy (Contractors’ All Ris - CAR), zabezpieczające wykonawców od wszelkich ryzyk związanych z realizacją prac budowlanych,

  • ubezpieczenie ryzyk montażu (Erection All Riskk - EAR), obejmującą ochroną ubezpieczeniową ryzyka związane z montażem wszelkiego rodzaju maszyn mechanicznych, elektrycznych, ciągów technologicznych.

About & Subscribe

Skorzystaj z rozwiązań, które podążają za Tobą.

Wyślij formularz kontaktowy lub napisz do nas na czacie!

CraftoBrokers_logo_2_1500px.png

Mierz wysoko, bez ryzyka.

bottom of page