top of page
Search

Na wypadek jakich ryzyk możemy ochronić zysk przedsiębiorstwa?

Oprócz coraz bardziej powszechnego na polskim rynku ubezpieczenia Business Interruption (BI), którego ochrona obejmuje szkody w majątku firmowym spowodowane przez zdarzenia losowe, wyróżnia się także rodzaje ubezpieczenia utraty zysku towarzyszące innym ryzykom w grupie ubezpieczeń technicznych.


Ryzyko awarii maszyn możemy pokryć ubezpieczeniem utraty zysku określane skrótem MLOP (machinery loss of profits). Obejmuje ono szkody polegające na utracie zysku wskutek szkody w mieniu, np. zniszczenia, utraty lub uszkodzenia spowodowanych błędami w konstrukcji, błędami popełnionymi w trakcie produkcji maszyny, niewłaściwą obsługą lub wandalizmem, wadliwym działaniem maszyny oraz innych przyczyn niewyłączonych w ogólnych warunkach umowy.

Inwestorzy mogą zabezpieczyć swój przyszły zysk z projektu inwestycyjnego ubezpieczeniem ALOP (advenced loss of profits), które obejmuje utratę zysku inwestora w przypadku opóźnień w przekazaniu inwestycji do użytkowania spowodowanym szkodami w robotach kontraktowych. Zawarcie ubezpieczenia ALOP warunkuje zawarcie ubezpieczenia ryzyk budowlanych lub montażowych. Jego rolą jest rekompensata skutków opóźnionego oddania inwestycji zapewniając oczekiwany przychód, jednak zakresem objęta jest część przychodów przeznaczona na finansowanie zadłużeń oraz zysk netto.


Ubezpieczenie utraty zysku w przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego (w skrócie EELOP (electronic equipment loss of profits) obejmuje pokrycie kosztów dodatkowych koniecznych do wprowadzenia środków zastępczych wskutek szkody zaistniałej w sprzęcie elektronicznym objętym ubezpieczeniem. Tego rodzaju rozszerzenie ubezpieczenia zalecane jest przede wszystkim przedsiębiorstwom uzależniającym swoje funkcjonowanie od posiadanego zaplecza elektronicznego, jak np. usługi IT.Ubezpieczenie utraty zysku przybiera więc wiele postaci w zależności od bazowego ubezpieczenia mienia i kierowane jest do przedsiębiorców branż produkcyjnych, usługowych, a także deweloperskich.


Ile kosztuje ubezpieczenie utraconego zysku?


Wycena wymaga profesjonalnej indywidualnej oceny ryzyka, analizy występujących zagrożeń zewnętrznych, rodzaju działalności, szkodowości, zabezpieczenia danego mienia oraz innych czynników wpływających na ryzyko wystąpienia szkody.

Specjaliści Kancelarii Crafto Brokers Sp. z.o.o odpowiadając na potrzeby Partnerów dokonują dogłębnej analizy specyfiki przedsiębiorstwa, branży w jakiej działa, poznają ryzyka, które towarzyszą im w codziennej działalności na każdym etapie procesów operacyjnych i strategicznych oraz wspólnie opracowują strategię maksymalnego zabezpieczenia firmy.


Chcesz wiedzieć więcej?


Twoja firma potrzebuje wdrożenia ubezpieczenia ochrony od utraty zysku? Konsultanci Crafto Brokers są do Twojej dyspozycji w zakresie doradztwa i opracowania odpowiednich działań dla Twojego przedsiębiorstwa.


Skontaktuj się z nami lub porozmawiaj z Doradcą na czacie.


#businessinterruption #utratazysku #analizaryzyka

bottom of page