Crafto Brokers Sp. z o.o. -  Wrocław
search icon

Zamówienie publiczne

Jesteśmy tu aby ci pomóc

Zamówienia publiczne

Nasi specjaliści od lat doradzają jednostkom sektora finansów publicznych w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. W na przełomie 2020 i 2021 roku mieliśmy okazje przygotowywać zamówienia publiczne na obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w kilkunastu jednostkach samorządowych, placówkach medycznych oraz edukacyjnych. 

wybor zamowienia ubezpieczenia

Co to zamówienie publiczne w ubezpieczeniach?

Zamówienie publiczne to proces, w którym instytucje publiczne wybierają dostawców usług lub produktów na podstawie określonych kryteriów. W przypadku ubezpieczeń, zamówienie publiczne może dotyczyć ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia zdrowotnego lub innych rodzajów ubezpieczeń.

Ubezpieczenia w zamówieniach publicznych

W ramach zamówienia publicznego na ubezpieczenia, instytucje publiczne muszą przestrzegać określonych procedur i wymogów prawnych. Wymagane jest przeprowadzenie przetargu, w którym dostawcy ubezpieczeń mogą składać oferty. Oferty są następnie oceniane na podstawie określonych kryteriów, takich jak cena, jakość usług, doświadczenie dostawcy i inne czynniki..

 

Dla dostawców ubezpieczeń, zamówienia publiczne stanowią ważną szansę na zdobycie nowych klientów i zwiększenie swojego biznesu. Aby skutecznie konkurować w przetargach, dostawcy muszą zapewnić wysoką jakość usług, konkurencyjne ceny i skuteczną obsługę klienta.

Obowiązkowe ubezpieczenia w zamówieniach publicznych

Obowiązkowe ubezpieczenia w zamówieniach publicznych są istotnym elementem w procesie przetargowym. Zabezpieczają one interesy wszystkich stron, zarówno zamawiających, jak i wykonawców, zapewniając ochronę finansową i odpowiedzialność w przypadku nieprawidłowości, uszkodzeń lub niewłaściwego wykonania umowy. Nasza strona dostarcza szczegółowych informacji na temat różnych rodzajów obowiązkowych ubezpieczeń, takich jak:

  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – chroni wykonawców przed roszczeniami wynikającymi z szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie realizacji zamówienia publicznego.
  2. Ubezpieczenie gwarancyjne – gwarantuje zamawiającemu odszkodowanie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę.
  3. Ubezpieczenie majątkowe – zabezpiecza mienie wykonawcy przed szkodami wynikającymi z ryzyka materialnego związanego z zamówieniem publicznym.
trusted icon

Dla wszystkich jednostek zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowujemy procedury wyboru ubezpieczyciela i ochrony ubezpieczeniowej, zgodne z wymogami ustawowymi. Profesjonalne wsparcie specjalistów ds. zamówień publicznych Crafto Brokers obejmuje m.in.:

money icon

szacowanie wartości zamówienia

writing icon

opis

Opis przedmiotu zamówienia wraz z przygotowaniem załączników do SIWZ

method icon

opracowanie kryteriów i sposobu oceny ofert ​

SZANSA JEST TERAZ!

Jesteś gotów na rozwój swojego biznesu?

Skontaktuj się z nami – to nic nie kosztuje!